Затверджено
рішенням районної ради
від 22 червня 2006 року № 20-2/2006

Положення про президію Косівської районної ради
п’ятого демократичного скликання

 1. Загальні положення

  1. Президія районної ради (далі - президія) утворюється відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
  2. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо розглядає та готує узгоджені висновки, пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд сесії ради, і діє протягом строку повноважень районної ради.
  3. Рішення президії мають дорадчий характер.
 2. Склад президії

  1. До складу президії входять:
   • голова районної ради ­- голова президії;
   • заступник голови районної ради - заступник голови президії;
   • голови постійних комісій районної ради - члени президії;
   • голови фракцій районної ради- члени президії.
  2. Зміни до складу президії вносяться, розглядаються і затверджуються на сесіях районної ради.
 3. Основні завдання президії

  1. Основним завданням президії є прийняття на її засіданнях рекомендаційних рішень стосовно питань, які віднесені до компетенції районної ради, розгляд в порядку контролю ходу реалізації рішень районної ради, власних висновків і рекомендацій
  2. Президією попередньо розглядаються проекти рішень районної ради, які виносяться на розгляд сесій районної ради, приймаються пропозиції щодо внесення до них відповідних змін і доповнень.
  3. Президія у питаннях, які вносяться на її розгляд, має право отримувати від місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності необхідні матеріали та документи.
 4. Проведення засідання президії

  1. Засідання президії скликається головою ради або його заступником залежно від потреби, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина членів від її загального складу.
  2. На засідання президії можуть запрошуватися керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчого апарату районної ради, фахівці, працівники підприємств, установ, організацій району.
  3. Рішення президії приймається більшістю голосів від її загального складу і підписується головою президії.
  4. На засіданнях президії ведеться протокол, який підписується головою президії.
  5. Висновки та рекомендації президії підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено президію у встановлений нею строк або відповідно до чинного законодавства.