Затверджено
розпорядженням голови районної ради
від 29 грудня 2006 року №275-р

Перспективний план роботи
виконавчого апарату Косівської районної ради на 2007 рік

 1. Забезпечення організаційно-правової підтримки діяльності районної ради.
 2. Організаційно-правова та технічна підтримка роботи керівництва районної ради.
 3. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів до пленарних засідань сесій та президій районних рад.
 4. Підбір довідково-інформаційних матеріалів для керівництва районної ради.
 5. Організаційно-правова підтримка діяльності 20 постійних депутатських комісій районної ради, забезпечення оформлення відповідної документації.
 6. Забезпечення виконання організаційних заходів щодо діяльності депутатських груп та фракцій районної ради.
 7. Опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції.
 8. Здійснення організаційних заходів щодо проведення депутатами районної ради Єдиного дня депутата. Підготовка довідково-інформаційних матеріалів депутатам районної ради для звітів перед виборцями.
 9. Систематичний аналіз ходу виконання рішень районної ради.
 10. Організаційне забезпечення підготовки і проведення місцевого референдуму в районі.
 11. Організація навчальних та інформативних семінарів для голів сільських, селищних, міської рад.
 12. Забезпечення широкого висвітлення в ЗМІ інформації про діяльність районної ради, її депутатів.
 13. Підготовка та розміщення інформації про роботу районної ради, постійних та тимчасових комісій районної ради, депутатів, сільських, селищних та міської рад на веб-сайті районної ради.
 14. Завершення впорядкування діловодства районної ради в рамках системи електронного документообігу.
 15. Підготовка необхідних статистичних та інформаційних звітів.
 16. Підготовка перспективних планів роботи відділів та управлінь виконавчого апарату.
 17. Систематичне проведення нарад з працівниками виконавчого апарату щодо дотримання вимог чинного законодавства та Інструкції з діловодства при роботі з вхідною та вихідною документацією; із зверненнями громадян; щодо дотримання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», «Про звернення громадян».
 18. Систематичне проведення нарад-планірок з працівниками виконавчого апарату.
 19. Здійснення заходів щодо зміцнення трудової дисципліни серед працівників виконавчого апарату, дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку.
 20. Організаційно-правова підтримка діяльності тендерного комітету районної ради.
 21. Підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату шляхом їх залучення до участі у відповідних семінарах.
 22. Робота з кадровим резервом (за окремим планом).
 23. Організаційна допомога структурним підрозділам райдержадміністрації щодо організації відзначення державних та релігійних свят в районі, інших визначних дат.
 24. Співпраця із структурними підрозділами райдержадміністрації щодо організації семінарів, нарад для сільських, селищних, міського голів, секретарів відповідних рад.
 25. Організаційне забезпечення реалізації на території району проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая».
 26. Організаційно-правове забезпечення розробки проекту законопроекту «Про державно-правовий експеримент з розвитку місцевого самоврядування району на базі Косівського району».
 27. Організація зустрічей керівництва районної ради з представниками інших областей, іноземними делегаціями тощо.

План роботи організаційного відділу
виконавчого апарату районної ради на 2007 рік

 1. Виконання організаційних заходів щодо підготовки та проведення сесій районної ради.

  Виконавець: С. Бабак, О. Янінович

 2. Забезпечення організації підготовки проектів рішень районної ради, що вносяться на розгляд сесій, відповідних документів.

  Виконавець: С. Бабак, О. Янінович

 3. Участь в засіданнях постійних комісій районної ради, забезпечення оформлення відповідної документації.

  Виконавець: працівники відділу

 4. Робота з вхідними і вихідними документами за доручення керівництва ради.

  Виконавець: працівники відділу

 5. Забезпечення виконання організаційних заходів щодо діяльності депутатський фракцій районної ради.

  Виконавець: Л. Кабин, М. Бойчук

 6. Здійснення організаційних заходів щодо проведення депутатами районної ради єдиного дня депутата. Підготовка довідково-інформаційних матеріалів депутатам районної ради для звітів перед виборцями.

  Виконавець: С. Бабак, працівники відділу

 7. Систематичний аналіз ходу виконання рішень районної ради, що перебувають на контролі у відділі.

  Виконавець: С. Бабак

 8. Здійснення контролю за виконанням критичних зауважень, пропозицій, запитів депутатів районної ради.

  Виконавець: О. Янінович

 9. Проведення засідань комісії з питань поновлення прав реабілітованих, ведення діловодства комісії, видача посвідчень реабілітованим громадянам, довідок про наявність пільг за користування комунальними послугами.

  Виконавець: О. Янінович

 10. Виконання організаційних заходів щодо підготовки і проведення місцевого референдуму в районі.

  Виконавець: працівники відділу

 11. Проведення семінару-навчання голів сільських, селищних, міської рад за окремим графіком.

  Виконавець: О. Янінович

 12. Підготовка планів щомісячних заходів, що проводяться в місті, районі та області державними органами і громадсько-політичними організаціями.

  Виконавець: Л. Кабин

 13. Підготовка прес-релізів про діяльність районної ради, роботу постійних комісій та депутатів районної ради. Підготовка та надання рішень для засобів масової інформації.

  Виконавець: Л. Кабин

 14. Проведення щотижневих оперативних нарад.

  Виконавець: С. Бабак

 15. Проведення нарад працівників відділу за щоквартальними підсумками роботи відділу. Підготовка відповідних звітів.

  Виконавець: С. Бабак

 16. Проведення координаційної наради з політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними громадами, спілками, підприємствами, органами самоврядування.

  Виконавець: М. Бойчук

 17. Проведення ділових зустрічей з працівниками організаційного відділу Косівської РДА щодо організації роботи по підготовці проведення офіційних заходів в районі.

  Виконавець: працівники відділу

 18. Організація та проведення практичного навчання з головами сільських, селищних, міської рад щодо здійснення ними виконання рішень районної ради.

  Виконавець: С. Бабак, працівники відділу

 19. Підготовка плану роботи відділу та особистих робочих планів працівників відділу на 2008 р.

  Виконавець: працівники відділу

План роботи загального відділу
виконавчого апарату районної ради на 2007 рік

 1. Систематичне забезпечення:
  • прийому, розгляду та реєстрації вхідної кореспонденції;
  • складання, оформлення, датування, індексації погодження та адресування документів;
  • оформлення копій та додатків до документів;
  • роботи виконавців з документами;
  • обробки, реєстрації та відправлення вихідної кореспонденції;
  • організація та здійснення контролю за виконанням документів;
  • перегляду номенклатури і формування справ;
  • підготовки справ до наступного зберігання та використання.
 2. Контроль за дотриманням у відділах виконавчого апарату районної ради Інструкції з діловодства.
 3. Разом з організаційним відділом підготовка засідань, нарад районної ради.
 4. Забезпечення зберігання документації щодо діяльності районної ради.
 5. Підготовка статистичних звітів.
 6. Періодична підготовка інформації про стан використання документів працівниками районної ради.
 7. Надання практичної допомоги у підготовці матеріалів і документів, веденні діловодства постійної комісії районної ради з питань екології та використання природних ресурсів.
 8. Здійснення підшивки періодичних видань.
 9. Інформування сільських, селищних, міського голів про звернення, які надійшли в районну раду.
 10. Ведення електронного документообігу.
 11. Ведення обліку й формування справ на виплату допомог з фонду на виконання депутатських повноважень.
 12. Вивчення досвіду з роботи загальних відділів виконавчих апаратів інших органів місцевого самоврядування.
 13. Виконання технічних функцій по забезпеченні й обслуговуванні роботи голови районної ради, заступників голови районної ради.
 14. Інформування депутатів про засідання президій, сесій районної ради, а також про засідання постійних депутатських та тимчасових комісій, робочих груп з тих чи інших питань при районній раді.
 15. Підбір для керівництва районної ради необхідної інформації від працівників виконавчого апарату районної ради, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій району, обласної ради та обласної державної адміністрації.
 16. Організація прийому громадян керівництвом районної ради, оформлення усних звернень.
 17. За дорученням керівництва районної ради розгляд заяв, скарг та звернень громадян, установ, організацій. Підготовка письмових відповідей з цих питань.

План роботи управління комунальної власності району на 2007 рік

 1. Опрацювання питання щодо розробки «Програми приватизаії об'єктів власності та спільної власності територіальних громад району на 2007 рік», підготовка відповідного проекту рішення на сесію районної ради.
 2. Проведення інвентаризації технічних паспортів на будівлі та приміщення, що є спільною власністю територіальних громад району.
 3. Підготовка матеріалів для проведення засідань постійної депутатської комісії районної ради з питань підприємництва та раціонального використання комунальної власності.
 4. Проведення приватизації комунального майна власності територіальних громад сіл, селищ, міста у відповідності до затверджених переліків такого майна на сесіях відповідних рад.
 5. Підготовка договорів на користування приміщенням, для організацій, які розміщені в адміністративному будинку районної ради.
 6. Опрацювання проектів рішень, які розглядатимуться на сесіях районної ради, що стосуються управління комунальною власністю району.
 7. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників сільських, селищних та міської рад з питань, що стосуються управління комуна­льним майном.
 8. Підготовка квартальної звітності по результатах приватизації та орендних операцій для Регіонального відділення ФДМУ, податкової інспекції та районної прокуратури.
 9. Організаційно-правова підтримка роботи постійної комісії районної ради з питань підприємництва та раціонального використання комунальної власності.
 10. Організація роботи по виготовленню технічних паспортів на окремі приміщення комунальної власності району.
 11. Підготовка проекту рішення на розгляд сесії районної ради „Про порядок і норматив відрахувань частини прибутку (доходу), які здійснюються районними кому­нальними підприємствами (ІІ квартал).
 12. Робота з вхідними та вихідними документами, які надходять до управління комунальної власності району.
 13. Вирішення згідно відповідних рішень сільських, селищних, міської рад питань про відчуження об'єктів, які є власністю відповідних територіальних громад району.
 14. Вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, що перебувають в управлінні районної ради.
 15. Підготовка аналізу орендних операцій за перше півріччя 2007 року для здачі звітності контролюючим органам.
 16. Підготовка та розповсюдження звернення сільським,селищним та міській радам про підготовку до проведення щорічної інвентаризації комунального майна.
 17. Проведення інвентаризації комунального майна спільної власності територіальних громад району.
 18. Розробка пректу «Програми приватизації майна власності територіальних громад та спільної влас­ності територіальних громад району на 2008 рік.»
 19. Підготовка звіту про хід приватизації комунального майна та використання коштів позабюджетного фонду приватизації за 2007 рік.
 20. Підготовка річного звіту по орендних операціях комунального майна спільної власності територіальних громад району.

План роботи юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради на 2007 рік

 1. Аналіз проектів рішень районної ради, її президії.
 2. Підготовка проектів рішень районної ради з організаційно-правових питань.
 3. Забезпечення дотримання вимог законодавства при підготовці проектів рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради.
 4. Надання методичної та правової допомоги депутатам районної ради при здійсненні ними своїх повноважень.
 5. Надання правової допомоги постійним депутатським комісія районної ради.
 6. Погодження рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради.
 7. Розгляд скарг, заяв громадян, звернень установ та організацій.
 8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок у районній раді.
 9. Участь в складанні проектів господарських договорів.
 10. Участь в роботі тендерного комітету.
 11. Участь у здійсненні заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.
 12. Складання звітів з кадрових питань.
 13. Правові навчання з працівниками районної ради.
 14. Ведення кадрової роботи, підготовка з цих питань проектів розпоряджень голови районної ради:
  • обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування працівників районної ради;
  • надання допомоги в організації щорічної оцінки посадових осіб районної ради;
  • надання методичної допомоги в складанні декларацій посадовими особами районної ради;
  • перегляд особових справ працівників районної ради;
  • облік працівників, яким необхідно встановити ранги посадових осіб;
  • контроль за наданням відпусток;
  • перегляд та доповнення електронної програми „Кадри”;
  • робота з кадровим резервом;
  • скерування працівників на навчання, семінари щодо підвищення кваліфікації;
  • надання консультацій працівникам районної ради з питань проходження ними служби в районній раді.
 15. Взаємодія з відділами та управліннями районної ради.
 16. Взаємодія з структурними підрозділами районної державної адміністрації.
 17. Ведення позовної роботи.
 18. Представництво районної ради в судах.
 19. Надання консультацій посадовим особам сільських, селищних, міської рад.